Prima pagină  »  Legislaţie
 

Legislaţie 


1. Statutul Sindicatului "UNIO"
2. Legea salarizării (L. 153/2017)
3. Hotărârea Judecătorească a Curţii de Apel Iaşi privind recursurile formulate de către Federaţia Sindicală Alma Mater- modificată
4. Legea educaţiei naţionale
5. Contract Colectiv de Muncă 2021 (MO)
6. Contract Colectiv de Muncă - 2023
7. Contract Colectiv de Muncă - 2021
8. Contract Colectiv de Muncă - 2019
9. Lege privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L. 283/2011)
10. Legea salarizării (L. 63/2011)
11. Codul muncii actualizat (2011)
12. Legea dialogului social (L. 367/2022)
13. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
14. Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
15. Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice (L. 285/2010)
16. Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (L. 284/2010)
17. Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (L. 330/2009)