10.07.2024 - Judecătorii critică dur OUG nr. 62/2024

Majoritatea președinților secțiilor de litigii de muncă și asigurări sociale din cadrul curților de apel din țară au trimis o scrisoare deschisă către Secția de judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în care critică și explică efectele OUG nr. 62/2024. Magistrații apreciază că actul normativ privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor care au ca speță salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și procesele privind prestațiile de asigurări sociale, „interzice practic soluționarea cauzelor”. Președinții din cadrul curților de apel Cluj, Alba Iulia, Bacău, Brașov, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Târgu Mureș, și Timișoara susțin că prin adoptarea OUG nr. 62/2024 se neagă atributul jurisdicțional al instanțelor de drept comun, în ceea ce privește un segment semnificativ al litigiilor care le sunt date în competență. Aceștia explică faptul că, prin dispozițiile acestei ordonanțe, se impune sesizarea obligatorie a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a se pronunța asupra tuturor prevederilor legale invocate în dosarele de judecată, esențiale pentru soluționarea cauzelor. Magistrații își argumentează nemulțumirea și prin faptul că rolul constituțional al ÎCCJ de unificare a practicii nu poate justifica afectarea independenței depline a atributelor instanțelor de judecată, care trebuie să-și exercite rolul de a judeca potrivit competențelor lor, stabilite prin lege organică. Așadar, OUG nr. 62/2024 impune un sistem de chestionare obligatorie ÎCCJ pentru interpretarea legii, în cazuri în care nu există deja pronunțate RIL-uri sau HP-uri.

05.07.2024 - Importanţa educaţiei financiare în gestionarea eficientă a banilor

Educaţia financiară cuprinde cunoştinţele şi abilităţile de care avem nevoie pentru a putea planifica şi organiza bugetul personal, de a pune în practică un plan de economisire , ori de a investi resursele de care dispunem. Rolul educaţiei financiare este şi acela de a înţelege conceptele de "economisire", "investiţie" şi "datorie", astfel încât să asigure un sentiment de control în momentul adoptării unei decizii.

Pentru mai multe detalii click aici.

29.05.2024 - Sindicatul UNIO continuă colaborarea cu Regina Maria încă un an

Consiliul de Conducere al Sindicatului UNIO a decis prin vot cvasi-unanim înnoirea abonamentului la Reţeaua de sănătate Regina Maria. Noul contract pentru servicii medicale gratuite pentru toţi membrii UNIO (cu plata cotizaţiei la zi) va intra în vigoare pe data de 1 iunie, are durata de un an şi va include aceleaşi beneficii negociate în 2023. De asemenea, în luna iulie vor fi organizate două şedinţe de informare sau -instruire a abonaţilor în legătură cu facilităţile oferite.

Colaborarea dintre UNIO şi Reţeaua de sănătate Regina Maria va permite accesul pacienţilor la serviciile medicale incluse fără a fi nevoie de trimitere de la medicul de familie, iar rezultatele investigaţiilor vor fi confidenţiale. Membrii de sindicat cotizanţi au libertatea de a refuza beneficiile abonamentului medical printr-o cerere depusă individual la sediul sindicatului, dar şi dreptul de a reveni asupra deciziei, pe parcursul derulării parteneriatului, tot printr-o solicitare adresată conducerii UNIO şi completarea obligatorie a acordului de prelucrare a datelor personale. Pentru a evita orice nemulţumire faţă de abonamentul medical oferit de Reţeaua Regina Maria, membrii de sindicat sunt rugaţi să consulte cu atenţie oferta de gratuităţi, reduceri, să participe la şedinţele de instruire şi să solicite lămuriri asupra modului în care pot accesa serviciile prevăzute în contractul de parteneriat.

Prin prelungirea acestui parteneriat, Sindicatul UNIO arată preocuparea pentru sănătatea salariaţilor UAIC afiliaţi, abonamentul venind ca o completare şi o alternativă modernă la serviciile medicale oferite în sistemul public de sănătate. Pachetul de servicii medicale private este axat pe partea de prevenţie şi include o listă generoasă de consultaţii şi controale gratuite la 20 de specialităţi medicale, analize de sânge şi investigaţii medicale (de tip CT, RMN şi ecografie) gratuite, o consultaţie stomatologică, un detartraj şi un periaj gratuite pe an la Clinica Stomatologică Regina Maria (fostă Dr. Leahu). Abonamentul mai permite beneficiarilor accesul la o a doua opinie medicală prin serviciul de telemedicină şi posibilitatea decontării unor servicii medicale efectuate în afara reţelei Regina Maria. În plus, membrii de sindicat pot beneficia de o reducere de 20% faţă de costul standard pentru mai multe analize, ecografii, recuperare medicală sau radiologie.

29.05.2024 - ICCJ va decide dacă se include idemnizaţia de hrană în calculul indemnizaţiei de concediu

Colegiul Curţii de Apel Braşov a depus pe data de 13 mai la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în interesul legii pentru a clarifica aspectele legale cu privire la includerea sau nu a indemnizaţiei de hrană în indemnizaţia de concediu pentru salariaţii din sistemul bugetar. Această acţiune este justificată şi motivată prin faptul că instanţele de judecată dau decizii diferite pe aceeaşi speţă, iar judecătorii sunt divizaţi. Astfel, judecătorii specializaţi în Dreptul muncii sprijină contopirea celor două indemnizaţii, iar judecătorii specializaţi în contencios administrativ şi fiscal sunt împotriva acestei practici. Termenul de judecată a cererii depuse de Colegiul Curţii de Apel Braşov va fi pe data de 16 septembrie, iar ICCJ va oferi un răspuns după jumătatea lunii octombrie 2024. Soluţia cu care va veni Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va fi publicată în Monitorul Oficial, va deveni obligatorie, însă nu va afecta litigiile deja soluţionate.

Sindicatul UNIO a strâns semnături din partea membrilor săi şi a depus până în acest moment eforturi pentru întocmirea documentelor necesare acţiunii în instanţă. Procesul anevoios de verificare a datelor personale înscrise în împuternicirile primite, precum şi timpul necesar redactării şi eliberării adeverinţelor de către Direcţia Economică şi Resurse Umane a UAIC au pricinuit întârzierea depunerii unei acţiuni în instanţă pentru recuperarea drepturilor membrilor UNIO. În aceste condiţii, Sindicatul UNIO aşteaptă verdictul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a decide oportunitatea continuării demersurilor legale.

23.04.2024 - Consorţiul Universitaria - Panel Sindicate

Consorţiul Universitaria, cel mai reprezentativ consorţiu universitar din România, s-a reunit în perioada 18-21 aprilie la Iaşi şi a fost găzduit de către Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Ordinea de zi a Panelului Sindical a cuprins teme variate de discuţie, astfel încât să poată fi formulate propuneri pentru creşterea nivelului calităţii şi coerenţei politicilor publice naţionale în domeniul educaţiei, cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru angajaţii din Învăţământul Superior.

Pentru detalii click aici.

16.02.2024 - Concediu suplimentar pentru personalul didactic-auxiliar, de cercetare şi administrativ

Sindicatul UNIO a reuşit să obţină şase zile de concediu de odihnă în plus pentru întreg personalul didactic-auxiliar, de cercetare şi administrativ angajat la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Demersurile pentru acordarea zilelor suplimentare au început în luna decembrie 2023. Conducerea sindicatului nostru a solicitat Consiliului de Administraţie al UAIC respectarea prevederilor articolului 27, aliniatul 6 al Contractului colectiv de muncă pe Grup de unităţi "Învăţământ Superior", care a intrat în vigoare anul trecut pe data de 7 noiembrie. Ulterior, în luna ianuarie a acestui an, conducerea UNIO a formulat o nouă solicitare, cu argumente juridice solide formulate de specialişti în Drept, care să susţină şi să completeze cererea iniţială. Săptămâna aceasta, Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie al UAIC a răspuns pozitiv iniţiativei UNIO şi a emis Hotărârea BECA nr.3/11.03.2024, prin care o mare parte dintre angajaţii universităţii vor beneficia de zile suplimentare de odihnă, conform legilor în vigoare.

16.02.2024 - Redirecţionează 3,5% din impozitul tău către Sindicatul "UNIO"

Sindicatul "UNIO" are ca misiune îmbunătăţirea cadrului legal şi a condiţiilor de muncă ale personalului (de predare/cercetare şi auxiliar) şi ale celui administrativ din învăţământul superior. Încă de la înfiinţare şi până acum, nu ne-am oprit din lupta pentru drepturile membrilor noştri, din a oferi ajutor şi din a face bine. Pentru toate acestea, activitatea sindicală necesită implicare şi resurse. Fără să vă coste nimic, aveţi posibilitatea de a sprijini UNIO redirecionând 3,5% din impozitul anual pe venit, prin completarea versiunii online a Formularului 230. Contribuţia dumneavoastră este esenţială în atingerea obiectivului pe care ni-l dorim cu toţii: un învăţământ superior de calitate şi condiţii mai bune pentru personalul didactic, studenţi şi personalul administrativ.

Sindicatul "UNIO" de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este afiliat F.N.S. "Alma Mater" şi are un reprezentant în Biroul Executiv al federaşiei.

15.11.2023 - Condiţii pentru acordarea ajutorului de înmormântare membrilor UNIO

Statutul Sindicatului UNIO prevede dreptul acordării unui ajutor social de înmormântare la solicitarea membrilor săi. Pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar, mai întâi, membrul de sindicat trebuie să fie cu cotizaţia la zi şi să-şi dea acordul pentru prelucrarea datelor personale. Documentul fundamental al UNIO specifică faptul că ajutorul de înmormântare poate fi oferit în cazul decesului membrului de sindicat sau în situaţia decesului unei rude de gradul I sau a soţiei/soţului respectivului membru. Astfel, la decesul membrului de sindicat, suma prevăzută ca ajutor social se achită unei singure persoane din familie (soţului supravieţuitor, copilului sau părintelui decedatului). Persoana care face solicitarea trebuie să justifice relaţia de rudenie cu decedatul (după caz) cu documente de identitate, certificate naştere sau de căsătorie şi să prezinte certificatul de deces. Ajutorul se poate achita oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile de înmormântare, mai ales în cazul în care membrul de sindicat decedat nu avea familie.

UNIO poate acorda un ajutor financiar şi pentru situaţia decesului unei rude de gradul I a membrului de sindicat (părinţi sau copii) sau a soţiei/soţului. şi în acest caz, persoana care face solicitarea trebuie să justifice relaţia de rudenie cu decedatul (după caz) cu documente de identitate, certificate naştere sau de căsătorie şi să prezinte certificatul de deces.

Independent de sprijinul oferit de către organizaţia noastră sindicală, informăm salariaţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi că au dreptul să solicite conducerii instituţiei acordarea unor ajutoare financiare. Conform Art. 37, alin. 11 al Contractului Colectiv de Muncă încheiat la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "învăţământ Superior" din 07.11.2023, universitatea poate acorda ajutoare pentru naştere, pentru înmormântare, pentru boli grave şi incurabile, ajutoare pentru dispozitive medicale sau pentru pierderi provocate de calamităţi în gospodăriile proprii. Deşi CCM-ul pe Grup de Unităţi nu prevede un anumit cuantum, pot fi sprijinite financiar toate categoriile de personal prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie, iar banii să fie alocaţi din veniturile proprii ale UAIC.

Ajutoarele sociale menţionate nu se impozitează conform art. 76 alin.4 lit.a Cod fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

17.11.2023 - Noul CCM încheiat între F.N.S. "Alma Mater" şi Ministerul Educaţiei (în vigoare)

Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" şi Ministerul Educaţiei au parafat un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de Grup de unităţi din sectorul de activitate "Învăţământ Superior". Negocierile pentru noul CCM au fost purtate în lunile septembrie şi octombrie, iar semnarea documentului a avut loc pe data de 24 octombrie. Actul normativ a intrat în vigoare pe 7 noiembrie 2023 prin înregistrarea la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, urmând ca în scurt timp să fie publicat în Monitorul Oficial.

Faţă de vechiul CCM adoptat în anul 2021, actuala convenţie conţine o prevedere importantă legată de numărul zilelor de odihnă pentru personalul de cercetare, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ. Mai exact, contractul convenit cu Ministerul Educaţiei menţionează dreptul salariaţilor din categoriile menţionate la 6 zile de odihnă suplimentare faţă de cele acordate în funcţie de vechimea în muncă. De asemenea, există posibilitatea negocierii în comisiile paritare a unui număr între 6 şi 10 zile de concediu suplimentar.

15.11.2023 - CUM UTILIZĂM PRIMA DE CARIERĂ

Primele de carieră didactică şi de carieră profesională reprezintă o completare a beneficiilor obţinute de către sindicatele din Educaţie la negocierile intense cu Guvernul României, scopul fiind o salarizare echitabilă şi încheierea grevei generale desfăşurate în acest an. OUG nr.58 din 12 iunie 2023 a consfinţit promisiunea guvernanţilor de acordare anuală a primelor de carieră pe suport electronic, bugetul necesar fiind asigurat din fonduri externe nerambursabile până în anul şcolar/universitar 2026-2027, prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027. Menţionăm că emiterea, livrarea cardurilor şi stabilirea operatorilor economici care pot utiliza fondurile din prima de cariera didactică şi profesională sunt atribuţii care, potrivit OUG nr. 58/2023, implică activitatea unor terţe instituţii. Aşadar, drumul banilor, de la lege şi până la cheltuirea lor în scop profesional, se dovedeşte a fi unul sinuos din cauza normelor de aplicare ajustate din mers.

Până la publicarea ghidului realizat de Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene pentru acordarea şi folosirea primei de carieră didactică, sintetizăm aici informaţiile apărute în acest sens în Monitorul Oficial şi în spaţiul public (inclusiv pe canalele de comunicare ale Ministerului Educaţiei şi Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene).

Prima de carieră didactică poate fi folosită pentru plata cursurilor de pregătire profesională, pentru plata taxei studiilor universitare (licenţă, master,doctorat, cursuri postuniversitare), inclusiv studiile de reconversie profesională. Justificarea cheltuielii se va face prin documente (diplome, certificate şi adeverinţe) care atestă absolvirea cursurilor pentru care se face decontul. Colectarea şi arhivarea documentelor justificative intră în sarcina instituţiei de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea beneficiarul.

Sunt acceptate cheltuieli pentru echipamente IT achiziţionate de la comercianţii înscrişi pe lista oficială a furnizorilor de astfel de produse. Conform ultimelor clarificări, în categoria echipamentelor IT sunt incluse: calculatoarele, laptopurile, tabletele, telefoanele inteligente şi alte echipamente care pot fi folosite în procesul educaţional. Reţeaua firmelor afiliate va fi actualizată constant pe site-ul Sodexo/Pluxee, furnizorul cardurilor, respectiv compania care gestionează fondurile alocate de Guvern pentru primele de carieră. În acest caz, prin Ordinul 3956/18 octombrie 2023 care aprobă modul de decontare a primelor de carieră, emiterea documentului justificativ, furnizarea documentului şi arhivarea intră în sarcina comerciantului de echipamente IT.

Sunt eligibile plăţile pentru achiziţia de cărţi şi reviste de specialitate necesare formării continue a profesorilor şi desfăşurarea activităţii didactice. Și în acest caz, lista librăriilor şi magazinelor de profil afiliate va fi actualizată constant pe site-ul Sodexo/Pluxee. Prin Ordinul 3956/18 octombrie 2023 care aprobă modul de decontare a primelor de carieră, emiterea documentului justificativ, furnizarea documentului şi arhivarea cad în sarcina comerciantului de cărţi de specialitate.

În cazul cheltuielilor de până la 30% din valoarea nominală a primei, mai exact pentru acoperirea unor nevoi specifice profilului didactic, suma se justifică printr-o declaraţie pe proprie răspundere care are rolul de a corela produsul achiziţionat cu nevoia didactică specifică, la care se ataşează dovada plăţii/factura.

Prima de carieră oferită personalului nedidactic poate fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională pentru specificul postului angajatului şi pentru cheltuieli care vin în sprijinul activităţii educaţionale. Ordinul 6322 din 22 septembrie 2023 aduce completări în legătură cu tipologia cursurilor de pregătire profesională pentru: dezvoltarea abilităţilor digitale de bază, dezvoltarea competenţelor în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, competenţe în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, competenţe pentru acordarea primului ajutor şi asigurarea igienei. În acest caz, responsabilitatea furnizării documentelor justificative cade în sarcina instituţiei care organizează cursul de formare, iar beneficiarul va oferi copia documentelor justificative (dovada plăţii şi certificatul de formare) instituţiei de învăţământ la care lucrează pentru a fi arhivate.

Reamintim, conform OUG nr.58/2023, personalul din învăţământ beneficiază de următoarele prime:

Prima de carieră didactică (1500 lei) pentru personalul didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate în anul şcolar 2022-2023 în învăţământul preuniversitar şi universitar de stat.

Prima de carieră profesională (500 lei) pentru personalul nedidactic aflat în activitate în anul şcolar 2022-2023 în învăţământul preuniversitar şi universitar de stat.

Pentru alte informaţii click aici.

09.11.2023 - Anton Hadăr a fost reales preşedinte al F.N.S. "Alma Mater"

La sfârşitul săptămânii trecute, în perioada 2-5 noiembrie, a avut loc, la Braşov, Congresul al VIII-lea al Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater". În cadrul evenimentului au fost enumerate rezultatele activităţii federaţiei sindicale în mandatul 2019-2023 şi perspectivele de protejare a intereselor întregului personal din Educaţie. Întrunirea a prilejuit prezentarea rapoartelor de activitate ale preşedintelui şi Comisiei de cenzori, descărcarea de gestiune, precum şi discutarea şi adoptarea de modificări în Statutul F.N.S. "Alma Mater". Punctul culminant al congresului desfăşurat la Braşov a constat în alegerea noii echipe care va conduce şi reprezenta "Alma Mater" în următorii cinci ani. Trebuie menţionat faptul că toţi candidaţii înscrişi pentru funcţiile de conducere au fost aleşi cu unanimitate de voturi. Sindicatul UNIO va fi reprezentat la vârful F.N.S. "Alma Mater"de către domnul vicepreşedinte Cosmin Dariescu, fiind reales pentru încă un mandat.

La congres au mai fost prezenţi: Directorul General al ARACIS - Daniela-Cristina Ghiţulică , Gigel Paraschiv -secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Tudor Prisecaru – secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Mihnea Costoiu – reprezentant al Consiliului Naţional al Rectorilor, Bogdan Iuliu Hossu – preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământul superior din Republica Moldova.

05.10.2023 - Solicitări online pentru eficientizarea accesului la serviciile medicale oferite de Regina Maria

La finalul lunii iulie a acestui an a intrat în vigoare contractul pentru servicii medicale preventive oferit membrilor de sindicat prin colaborarea cu Reţeaua Privată de Sănătate Regina Maria. Pentru buna derulare a abonamentului achiziţionat de către Sindicatul UNIO pentru membrii săi, precum şi pentru rezolvarea oricăror dificultăţi legate de accesarea serviciilor oferite în clinicile Regina Maria, membrii sindicatului sunt rugaţi să adreseze solicitările prin email la adresa suport.iasi@reginamaria.ro.

31.07.2023 - (Update)Servicii medicale gratuite pentru membrii UNIO în Reţeaua de sănătate Regina Maria

Începând cu data de 31 iulie 2023 intră în vigoare contractul pentru servicii medicale preventive furnizate de Reţeaua Privată de Sănătate Regina Maria. Membrii cotizanţi ai Sindicatului UNIO, care au depus consimţământul specific de transfer de date către Regina Maria, vor beneficia de acest abonament până la data de 31 iulie 2024, cu posibilitate de prelungire.

29.06.2023 - Servicii medicale gratuite pentru membrii UNIO în Reţeaua de sănătate Regina Maria

Consiliul sindical UNIO a adoptat cu majoritate de voturi începerea colaborării cu Reţeaua de sănătate Regina Maria. În acest sens, sindicatul de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi va achiziţiona abonamente medicale pentru toţi membrii săi (cu plata cotizaţiei la zi), pe o perioadă de un an de la data semnării contractului.

Prin parafarea acestui parteneriat, Sindicatul UNIO îşi arată preocuparea pentru sănătatea salariaţilor UAIC afiliaţi, abonamentul venind ca o completare şi o alternativă modernă la serviciile medicale oferite în sistemul public de sănătate. Pachetul de servicii medicale private este axat pe partea de prevenţie şi include o listă generoasă de consultaţii şi controale gratuite la 20 de specialităţi medicale, analize de sânge şi investigaţii medicale (de tip CT, RMN şi ecografie) gratuite, o consultaţie stomatologică, un detartraj şi un periaj gratuite pe an la clinicile partenere.

Abonamentul mai permite beneficiarilor accesul la o a doua opinie medicală prin serviciul de telemedicină şi posibilitatea decontării unor servicii medicale efectuate în afara reţelei Regina Maria. În plus, membrii de sindicat pot beneficia de o reducere de 20% faţă de costul standard pentru mai multe analize, ecografii, recuperare medicală sau radiologie.

Colaborarea dintre UNIO şi Reţeaua de sănătate Regina Maria va permite accesul pacienţilor la serviciile medicale menţionate fără a fi nevoie de trimitere de la medicul de familie, iar rezultatele investigaţiilor vor fi confidenţiale. Membrii de sindicat cotizanţi au libertatea de a refuza beneficiile abonamentului medical printr-o cerere depusă individual, dar şi dreptul de a reveni asupra deciziei, pe parcursul derulării parteneriatului, tot printr-o solicitare adresată conducerii UNIO. Pentru a evita orice nemulţumire faţă de abonamentul medical oferit de Reţeaua Regina Maria, membrii de sindicat sunt rugaţi să consulte cu atenţie oferta de gratuităţi, reduceri şi să solicite lămuriri asupra modului în care pot accesa serviciile prevăzute în contractul de parteneriat.

22.06.2023 - Informare - Simularea noilor salarii din învăţământul superior

Perioada grevei din Educaţie a reprezentat un prilej de discuţii mai profunde în societate cu privire la statutul salariaţilor din învăţământ şi modul cum este finanţat sistemul de educaţie din România. După mulţi ani în care sistemul educaţional a beneficiat de fonduri insuficiente, dar şi de reforme începute şi neterminate, este momentul Educaţia să primească "o gură de oxigen". Federaţia Sindicală Alma Mater şi Sindicatul UNIO transmit pe această cale informaţiile necesare înţelegerii noilor grile salariale, măriri care au condus la suspendarea protestelor.

Documentele anexate mai jos reprezintă o simulare a tuturor salariilor din învăţământul superior, pentru toate categoriile de angajaţi, conform OUG nr.57/2023 şi care se aplică de la 1 iunie 2023. Aceste simulări au fost realizare prin efortul domnilor Anton Hadăr, Alin Mazăre şi Mihai Buţu.

Veţi regăsi următoarele componente:

  • Funcţia şi vechimea în învăţământ pentru personalul didactic de predare;
  • Funcţia şi gradul pentru personalul didactic auxiliar, de cercetare din universităţi si nedidactic;
  • Salarizarea actuală şi coeficienţii pentru gradaţia 0 (G 0) de vechime în muncă, conform Legii153/2017, precum şi salarizarea actuală şi coeficienţii calculaţi de Alma Mater, conform art. 10, al. (4) din aceeaşi Lege, pe fiecare grad de vechime în muncă, de la G1 pana la G5 (Coloanele "Ianuarie 2023- Iunie 2023/ Salarii 153/2017-2022");
  • Salarizarea şi coeficienţii conform OUG 57/2023, care va fi aplicată de la 01 iunie 2023 pentru gradaţia 0 (G 0) de vechime în muncă, conform prevederilor din acest OUG, precum şi salarizarea care va fi aplicată de la 01 iunie 2023 şi coeficienţii calculati de Alma Mater, conform art. 10, al. (4) din aceeasi Lege 153/2017, pe fiecare grad de vechime în munca, de la G1 pana la G5 (Coloanele "OUG 57 iunie/2023 salarii iunie-decembrie 2023 / Salarii brute conform OUG 57/2023");
  • Creşterea procentuală pe fiecare funcţie şi grad.

Ca urmare a negocierilor cu Guvernul, a fost publicată în Monitorul Oficial al României o a doua ordonanţă care prevede acordarea unei prime pentru carieră didactică pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar, precum şi o primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic. Primele de carieră didactică şi de carieră profesională se acordă pe suport electronic, anual, până în 2027. Primele carduri vor fi distribuite în luna octombrie şi pot fi folosite în anul universitar 2023-2024. De asemenea, ordonanţa spune că sumele necheltuite trebuie restituite. Didacticul (de la asistent la conferenţiar) şi didacticul auxiliar vor primi 1500 lei pe care îi pot folosi condiţionat (pe teritoriul României) pentru plata unor cursuri de pregătire profesională, cheltuieli pentru echipamente IT, cărţi de specialitate, materiale didactice sau alte categorii de cheltuieli asimilate acestora. Alma Mater a propus să fie incluşi în ordonanţă şi profesorii universitari şi cercetătorii ştiinţifici. Personalul nedidactic va primi anual câte 400 lei pentru cursuri de formare profesională.

Explicatii_mod_de_Salarizare_OUG_45_HG_1447_2023_si_OUG_57_2023.pdf

Auxiliar_OUG_57_12_Iunie_Macheta_Salarizare.pdf

BCU_OUG_57_12_Iunie_Macheta_Salarizare.pdf

Cercetare_Universitati_OUG_57_12_Iunie_Macheta_Salarizare.pdf

Conducere_OUG 57_12_Iunie_Macheta_Salarizare.pdf

Nedidactic_OUG 57_12_Iunie_2023_Macheta_Salarizare.pdf

Predare_Superior_OUG_57_12_Iunie_Macheta_Salarizare.pdf

22.06.2023 - Alma Mater solicită calcularea corectă a indemnizaţiei de concediu

Federaţia Sindicală Alma Mater a transmis la jumătatea lunii iunie către Ministerul Educaţiei o solicitare de reevaluare a calculului indemnizaţiei concediu. De altfel, una dintre revendicările din timpul grevei recent încheiate, care a rămas nerezolvată la negocierile cu guvernanţii, este calcularea corectă a indemnizaţiei de concediu în concordanţă cu acordarea indemnizaţiei de hrană.

Insistenţa conducerii federaţiei noastre sindicale pe această temă este alimentată cu atât mai mult cu cât, la discuţiile anterioare cu Ministerul Educaţiei și cu membrii Guvernului, au fost oferite asigurări că problema va fi rezolvată în sens favorabil salariaţilor din învăţământ. Solicitarea FNS Alma Mater poate fi accesată și pe site-ul UNIO.

Adresă ME indemnizaţie de concediu

23.05.2023 - OUG 53/2023 alimentează nemulţumirile sindicatelor din Educaţie

Mii de profesori, personal didactic-auxiliar şi nedidactic au participat marţi, 30 mai, la cea mai amplă manifestaţie de la declanşarea grevei generale din Educaţie. Protestul, cu o durată de aproximativ patru ore, a cuprins o pichetare a Guvernului, apoi manifestanţii au plecat în marş pe traseul Piaţa Victoriei - Podul Grozăveşti – Cotroceni, în faţa Palatului Cotroceni având loc o pichetare de 30 minute. Reprezentanţii sindicatelor din Educaţie au fost întâmpinaţi de Preşedintele Klaus Iohannis care i-a invitat la discuţii pe tema grevei generale, în încercarea de a detensiona negocierile dintre Guvern şi angajaţii din Învăţământ. La întâlnirea cu Preşedintele României au participat cei trei lideri ai federaţiilor sindicale, Marius Nistor, Simion Hăncescu şi Anton Hadăr, însoţiţi de Ariana Dudună, preşedintele Asociaţiilor Elevilor din Constanţa. Discuţiile dintre sindicalişti şi preşedintele Klaus Iohannis s-au încheiat după aproximativ o oră şi jumătate cu concluzia că protestul este firesc şi legitim, dar şi cu promisiunea şefului statului că va garanta un acord politic care să rezolve revendicările, asfel încât să se încheie greva. Trebuie menţionată participarea Sindicatului UNIO la protest, fiind reprezentat de 20 de membri, dintre care, din partea Bex-ului sindical, domnul Cosmin Dariescu şi doamna Felicia Iacomi. În plus, profesorul Silviu Gurlui de la UAIC a asigurat acoperirea "media" ca fotojurnalist.

Între timp, guvernanţii au adoptat OUG 53/2023 care cuprinde o mărire a salariului brut cu 1000 lei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, o creştere cu 400 lei pentru personalul nedidactic şi promisiunea majorării etapizate a salariilor pe următorii trei ani prin viitoarea lege a salarizării. Aceste sume au fost prezentate în ultima ofertă discutată la negocieri şi cu care sindicatele nu au fost de acord. Ordonanţa elaborată unilateral de Executiv nu a avut efectul de a "stinge" greva, ci a reuşit să genereze temeri mai mari că problemele din Educaţie vor rămâne nerezolvate. Mai mult, preşedintele ţării a acuzat şi certat public profesorii că pun în pericol examenele naţionale după ce Guvernul le-a dat "tot ce au cerut". Temerile sindicatelor sunt justificate de atitudinea şi faptele Executivului. Textul ordonanţei de urgenţă poate fi lesne interpretat ca o neasumare a promisiunilor, unde majorarea salarială intens discutată în ultimele săptămâni se regăseşte în Nota de fundamentare, capitol care nu are putere de lege. Reprezentanţii sindicatelor au transmis politicienilor că, acţiunile lor de până acum, nu arată că doresc cu adevărat să investească în Educaţie şi că, după încheierea grevei, s-ar putea întoarce la vechile obiceiuri, când au emis legi pe care ulterior le-au prorogat. De altfel, sindicatele au emis un comunicat prin care au reamintit guvernanţilor că greva nu este numai despre mărirea salariilor ci, că Învăţământul are nevoie de o finanţare adecvată pentru a deveni prioritate naţională.

23.05.2023 - Guvernul Ciucă vine cu o nouă ofertă pentru "stingerea" grevei generale

În cea de-a treia zi de grevă generală, Colegiul Liderilor federaţiilor sindicale reprezentative din Educaţie a avut o nouă întâlnire cu membrii Guvernului. Din partea Executivului, la negocieri au participat Marian Neacşu, Secretar General al Guvernului, ministrul educaţiei - Ligia Deca, Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul finanţelor - Adrian Câciu şi Ioan-Marcel Boloş, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene. În cadrul şedinţei, miniştrii au prezentat oferta finală cu care speră să convingă sindicatele să întrerupă acţiunile de protest. Aceştia au propus câteva soluţii financiare şi legislative, pe termen scurt şi lung, care să mulţumească angajaţii din Educaţie până la finalizarea noilor acte normative privind salarizarea din Învăţământ.

Faţă de oferta prezentată iniţial şi respinsă la negocieri, Guvernul a promis ca pe termen lung să consemneze în Programul de Guvernare că Educaţia este o prioritate şi că vor lua măsuri ca, începând cu 15 iulie, să aibă întâietate discuţiile pe tema noilor grile de salarizare, de care angajaţii "să nu fie dezamăgiţi". Pe termen scurt, guvernanţii au propus acordarea pentru personalul didactic şi didactic-auxiliar a unor carduri de sprijin pentru carieră în două tranşe. Astfel, salariaţii ar primi 1000 lei sumă forfetară în iunie şi 1500 lei în luna octombrie, a doua tranşă fiind garantat formată din 30% sumă forfetară. Conform noii oferte, personalul nedidactic ar primi carduri de sprijin a câte 500 lei în iulie şi octombrie, urmând să beneficieze şi de salariile prevăzute în Anexa nr. VIII din Legea cadru nr. 153/2017. Miniştrii au mai promis ca indemnizaţia de concediu de odihnă să fie calculată din acest moment prin includerea indemnizaţiei de hrană.

Reprezentanţii Guvernului au argumentat că nu pot veni cu soluţii mai avantajoase din cauza condiţionalităţilor europene, restricţii care nu permit acordarea de creşteri salariale, sporuri, indexări sau scutiri de la plata impozitului pentru angajaţii din Educaţie. Solicitarea federaţiilor sindicale de adoptare a unui act normativ care să permită plata retroactivă pentru ultimii 5 ani a diferenţelor reprezentand indemnizaţia de hrană ca parte a indemnizaţiei de concediu a rămas în analiză. Reprezentanţii Guvernului au susţinut că bugetul actual nu poate acoperi această solicitare, sumele estimate nu s-ar putea plăti într-o singură tranşă, însă cerinţa sindicatelor va rămâne pe lista de subiecte ale discuţiilor viitoare. Promisiunile prezentate miercuri, 24 mai, aşteaptă un răspuns din partea federaţiilor sindicale pentru ziua de joi. Oferta nu cuprinde rezolvări pentru principalele revendicări ale sindicaliştilor, însă reprezintă încercarea politicienilor de a calma temporar protestatarii şi de a-i determina să reia activitatea în instituţiile de învăţământ.

23.05.2023 - Sprijin de la Bruxelles pentru revendicările sindicatelor din Educaţie

Comitetul Sindical European pentru Educaţie - ETUCE cu sediul la Bruxelles şi-a manifestat ieri, 22 mai, susţinerea faţă de revendicările federaţiilor sindicale din Romnia printr-un document transmis Prim-ministrului Nicolae Ciucă şi ministrului Ligia Deca. Textul semnat de Susan Flocken, directorul Federaţiei sindicale europene, conţine un mesaj de solidaritate cu FSLI, FSE "Spiru Haret" ţi FNS "Alma Mater", organizaţii membre ale sindicatului european din Educaţie, cu ocazia declanşării grevei generale.

Susan Flocken a transmis membrilor Guvernului că politicile dezastruoase din ultimii ani în domeniul educaţional au făcut ca aceast protest să devină inevitabil. Directorul ETUCE a precizat că această criză a fost alimentată de şi de faptul că discuţiile iniţiate pe tema creşterilor salariale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă au eşuat. Conform datelor Eurostat, bugetul insuficient alocat pentru Educaţie în România rămâne sub media europeană şi este al doilea cel mai scăzut în Europa, întărind ideea că sistemul de învăţământ are nevoie de resurse financiare pentru a putea asigura o educaţie de calitate. În continuare, Susan Flocken îndeamnă guvernanţii să respecte legislaţia existentă şi să mărească salariile tuturor categoriilor de angajaţi din Educaţie, în special ale profesorilor debutanţi, cât ţi personalului auxiliar, administrativ şi nedidactic, respectând principiul de plată egală pentru muncă egală ţi de aceeaşi valoare. Aceasta mai arată că salarizarea decentă trebuie completată de investiţii în infrastructura educaţională, mai ales şcolile din zonele rurale, unde profesorii şi elevii au mare nevoie de săli de curs şi laboratoare dotate corespunzător, precum şi de terenuri de sport moderne.

Comitetul Sindical European pentru Educaţie – ETUCE, din care fac parte FSLI, FSE "Spiru Haret" ţi FNS "Alma Mater", reprezintă interesele a 127 de sindicate din sectorul educaţiei din 51 de ţări, cu un număr total de 11 milioane de membri.

Documentul poate fi accesat aici.

22.05.2023 - Grevă de solidaritate la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Salariaţi ai Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, membri ai Sindicatului "UNIO", s-au aflat astăzi, 22 mai, în grevă de solidaritate faţă de cei 150000 de angajaţi din învăţământul preuniversitar care au demarat greva generală. Federaţiile sindicale au luat decizia de a declanşa această formă extremă de protest şi de a înceta activitatea în şcoli până când Guvernul va găsi soluţii pentru lista de revendicări. În acest sens, FNS "Alma Mater" a transmis pe data de 19 mai conducerii UAIC, prin intermediul Biroului Executiv al Consiliului de Conducere al UNIO, o solicitare de organizare a unei acţiuni de solidaritate cu durata de două ore. Cererea a fost însoţită şi de o înştiinţare a Rectorului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader, în legătură cu motivele organizării acestui demers de solidaritate. Argumentele care îndreptăţesc angajaţii din universităţi să fie solidari cu colegii din preuniversitar sunt motivate de eşuarea negocierilor sindicatelor din Educaţie cu Guvernul României privind condiţiile de muncă, neaplicarea în totalitate a prevederilor Legii nr 153/2017 şi neefectuarea niciunui demers în privinţa salarizării corecte şi decente a personalului din Învăţământ.

22.05.2023 - Negocieri eşuate: Sindicatele din Educaţie resping oferta Guvernului

Prim-ministrul Nicolae Ciucă şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, s-au întâlnit ieri, 21 mai, cu reprezentanţii federaţiilor sindicale din Educaţie pentru a găsi o rezolvare a problemelor cu care se confruntă personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Întrevederea a fost o nouă încercare a guvernanţilor de a convinge sindicaliştii să renunţe la proteste şi la declanşarea grevei generale. Politicienii au propus un calendar de elaborare a pachetului legislativ care ar trebui să rezolve problema salarizării, urmând ca abia în toamnă să fie înaintat Parlamentului pentru aprobare. Reprezentanţii Guvernului au promis stimulente financiare pentru profesorii debutanţi şi pentru cei din şcoli aflate în zone defavorizate, precum şi majorarea salariilor personalului nedidactic.

De partea cealaltă, reprezentanţii FSLI, FSE "Spiru Haret" şi FNS "Alma Mater" au respins oferta negociatorilor Guvernului. Aceştia consideră că bonusurile promise nu vor conduce la o salarizare decentă a personalului din instituţiile de învăţământ şi au asemănat aceste sume cu ajutoarele sociale. Sindicaliştii mai subliniază că greva generală nu a fost decisă peste noapte şi că este rezultatul nepăsării guvernanţilor. Protestul are loc în contextul în care, în ultimii doi ani, au fost trase semnale de alarmă şi au avut loc numeroase pichetări, mitinguri, marşuri de protest şi greve de avertisment. De asemenea, reprezentanţii salariaţilor din unităţile de învăţământ au atenţionat că greva generală ar putea fi însoţită de proteste de stradă, dacă politicienii nu tratează cu maximă seriozitate procesul de rezolvare a problemelor semnalate.

17.05.2023 - Greva şi dezbaterile pe legile din Educaţie întârzie CCM-ul de la UAIC

Negocierile asupra Contractului Colectiv de Muncă pentru angajaţii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi suferă o nouă amânare. Biroul executiv şi membrii comisiei de negociere din partea Sindicatului "UNIO" au răspuns pozitiv cererii înaintate de conducerea UAIC pentru prelungirea tratativelor până la data de 30 iulie 2023. De data aceasta, motivul invocat în solicitarea reprezentanţilor instituţiei este de natură juridică. Mai exact, articolele 100 şi 105 din Legea Nr. 367/2022 privind dialogul social care obligă ambele părţi implicate în negociere să respecte Legea Educaţiei şi Legea Salarizării personalului plătit din fonduri publice. Reamintim că ambele acte normative se află în plin proces de dezbatere şi reformare, drept pentru care federaţiile sindicale au demarat greva de avertisment şi ameninţă cu greva generală.

Negocierea noului Contract Colectiv de Muncă a intrat în mod repetat în impas din cauza amânărilor care nu ţin de voinţa Sindicatului "UNIO". Procesul anevoios de adoptare la nivel naţional a unor legi care să răsplătească just statutul angajaţilor din domeniul Educaţie întârzie, din nou, elaborarea unei convenţii îmbunătăţite, avantajoasă şi corectă pentru salariaţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

12.05.2023 - RESPECTUL-Suprema revendicare a sindicatelor din Educaţie

Angajaţii din sistemul de Învăţământ au participat pe data de 10 mai, în Bucureşti, la cel mai mare marş de protest organizat în ultimii ani. Conform organizatorilor protestului, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", la această acţiune au participat aproximativ 15 mii de salariaţi. Dintre aceştia, un număr considerabil de participanţi (peste 500 de membri) a reprezentat F.N.S. Alma Mater. Delegaţia Sindicatului UNIO a fost condusă de domnul preşedinte Neculai Cătălin Lungu şi domnii vicepreşedinţi Cosmin Dariescu şi Marcel Arnăutu. Din partea Sindicatului de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi au participat la protest 38 de persoane.

Cea mai mare acţiune sindicală din ultimii ani a salariaţilor din Educaţie a decurs fără incidente. Mai întâi a fost pichetat sediul Guvernului, apoi participanţii au plecat în marş din Piaţa Victoriei către Palatul Parlamentului. Printre revendicările scandate la protestul din 10 mai se numără: majorarea salariului din învăţământ, instituirea regulii indexării anuale a salariilor cu rata inflaţiei, plata orelor suplimentare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă personalului din Învăţământ, acordarea drepturilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă, creşterea investiţiilor în domeniul Educaţiei pentru infrastructură şi îmbunătăţirea bazei materiale.

După încheierea marşului, domnul Anton Hadăr, preşedintele F.N.S. Alma Mater, a transmis un mesaj celor care au contribuit la acţiunea de protest: "Vă mulţumesc tuturor pentru participarea la protestul de astăzi (miting şi marş). Aţi fost extraordinari! Aţi arătat că mişcarea sindicală există, având forţa de a schimba lucrurile! Apreciez efortul depus de fiecare participant, în special în ceea ce îi priveşte pe cei veniţi din afara Capitalei. Vă doresc multă sănătate! Contăm pe aportul şi solidaritatea dumneavoastră!".

La rândul ei, Conducerea Sindicatului UNIO a transmis un mesaj de recunoştinţă membrilor care şi-au dedicat timpul şi energia pentru deplasarea de la Bucureşti, precum şi celor implicaţi în activitatea sindicală pentru respectarea drepturilor tuturor salariaţilor din Învăţământ.

La nivelul federaţiilor sindicale se află în desfăşurare un referendum în funcţie de care va fi decisă declanşarea grevei generale în Educaţie începând cu data de 22 mai 2023.

25.04.2023 - Sindicatele din Educaţie, la un pas de greva generală

Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" au demarat strângerea de semnături pentru declanşarea grevei generale pe data de 22 mai 2023. Sub sloganul "Acest an şcolar ar putea să se încheie luna viitoare", decizia sindicatelor de a apela la această metodă extremă de protest vine ca urmare a ultimului proiect legislativ prezentat de Guvern. Aflată în dezbatere în Coaliţia de Guvernare, Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ar avea un impact negativ pentru angajaţii din Învăţământ.

Acest proiect de OUG este picătura care a umplut paharul cu nemulţumiri al salariaţilor din Educaţie, în condiţiile în care mare parte din promisiunile anterioare ale guvernanţilor au ramas nerezolvate. Printre intenţiile negative ale Executivului enumerăm: plafonarea cheltuielilor de personal la nivelul anului 2022, blocarea activităţilor de formare profesională, accentuarea deficitului de personal prin interdicţia cumulului pensiei cu salariul şi suspendarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi nerespectarea creşterii salariului de bază pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic conform nivelului din Legea 153/2017.

Referendumul pentru declanşarea grevei generale în Educaţie este completat de noi proteste. Astfel, FSLI, FSE "Spiru Haret" şi FNS "Alma Mater" vor picheta pe 25 şi 26 aprilie sediul Guvernului, iar pe data de 10 mai vor organiza un marş de protest la care sunt aşteptaţi peste 15 mii de membri de sindicat.

25.04.2023 - Două zile de proteste în faţa Guvernului

Aproximativ o mie de salariaţi din învăţământ vor fi prezenţi zilnic pe 25 şi 26 aprilie în Piaţa Victoriei pentru a picheta sediul Guvernului. Acţiunea de protest va avea loc în intervalul orar 12.00 – 13.00 şi are rolul de a reaminti politicienilor că au obligativitatea să soluţioneze problemele salariale cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi superior, dar şi necesitatea rezolvării problemelor privind siguranţa personalului din Educaţie. Manifestarea organizata de către FSLI, FSE "Spiru Haret" şi FNS "Alma Mater" în cele două zile va fi urmată de o amplă acţiune de protest pe data de 10 mai 2023. Autorităţile au fost înştiinţate că vor participa la acea dată 15 mii de sindicalişti care vor mărşălui pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Constituţiei.

03.04.2023 - Pichetarea de la Guvern a deschis uşile politicienilor pentru noi discuţii

Protestul organizat miercuri, 29 martie, de către sindicatele din Educaţie în faţa Palatului Victoria a stimulat guvernanţii să accepte continuarea negocierilor pe tema salarizării personalului din învăţământ. La scurt timp după încheierea pichetării, reprezentanţii federaţiilor sindicale au fost invitaţi la Guvern pentru noi discuţii. Din partea federaţiilor sindicale au fost prezenţi la întâlnire domnii Anton Hadăr şi Mihai Buţu (FNS "Alma Mater"), Simion Hăncescu şi George Purcaru (FSLI), Marius Nistor şi Dragoş Neacşu (FSE "Spiru Haret"). Aceştia au fost primiţi, mai întâi, de către doamna Ministru Ligia Deca şi Secretarul de Stat Mihnea Drumea, discuţiile continuând în prezenţa Preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, şi a Secretarului General al Guvernului, Marian Neacşu.

în cadrul celor două întrevederi au fost dezbătute principalele nemulţumiri care au determinat organizarea protestelor, aplicarea Legii Nr. 153, Regulamentul pentru condiţii de muncă, viitoarea Lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice şi Legile Educaţiei din învăţământul superior şi preuniversitar. Reprezentanţii Guvernului au promis că vor invita liderii de sindicate la dezbaterea Legilor Educaţiei în comisiile reunite, iar la Ministerul Educaţiei se vor organiza, după sărbătorile de Paşti, întâlniri pentru elaborarea Regulamentului de sporuri. Politicienii au mai spus că există în buget fonduri de aproximativ 300 milioane de lei, bani care pot fi folosiţi pentru creşterea salariilor, în special pentru personalul nedidactic. în plus, la solicitarea domnului preşedinte Anton Hadăr s-a convenit susţinerea în spaţiu public a Educaţiei ca domeniu prioritar, precizând ca obiectiv salarizarea debutanţilor cu studii superioare la nivelul salariului mediu pe economie.

Reamintim că sindicatele din Educaţie au anunţat organizarea unor ample acţiuni de protest. Acestea vor avea loc în perioada 29-31 martie în municipiile-reşedinţă de judeţ din Mureş, Hunedoara, Brăila, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi şi Suceava. Vor fi pichetate sediile Guvernului şi prefecturilor în luna aprilie, iar în luna mai va avea loc un marş de protest în Bucureşti, culminând cu declanşarea grevei generale. Scopul protestelor este să-i determine pe guvernanţi să găsească de urgenţă soluţii pentru salarizarea corespunzătoare a angajaţilor din Educaţie.

30.03.2023 - Noi proteste ale sindicatelor din Educaţie la Guvern

Peste o mie de membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi de la Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" au protestat pe 29 martie în faţa Guvernului. Sindicatele solicită guvernanţilor să găsească de urgenţă soluţii pentru salarizarea corespunzătoare a angajaţilor din Educaţie. Printre cererile organizaţiilor sindicale se numără: rezolvarea problemei aplicării integrale a dispoziţiilor Legii nr 153.2017 pentru toate categoriile de salariaţi din învăţământ, creşterea veniturilor personalului didactic auxiliar, aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă, reglementarea indexării anuale a salariilor cu rata inflaţiei pentru personalul plătit din fonduri publice sau plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

Acţiunile de protest vor continua în perioada 29-31 martie în municipiile-reşedinţă de judeţ din Mureş, Hunedoara, Brăila, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi şi Suceava. Vor fi pichetate sediile Guvernului şi prefecturilor în luna aprilie, iar în luna mai va avea loc un marş de protest în Bucureşti, culminând cu declanşarea grevei generale.

Comunicatul de presă al FSLI, FSE "Spiru Haret" şi FNS "Alma Mater" poate fi citit aici.

29.03.2023 - Negocieri prelungite pentru noul Contract colectiv de muncă la UAIC

Pe data de 14 februarie a acestui an, Biroul Executiv al Sindicatului UNIO şi Comisia de negociere a Contractului colectiv de muncă au convenit de comun acord ca noul termen să fie 29 aprilie 2023.

Prelungirea negocierilor cu încă 60 de zile a fost solicitată de către conducerea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi după ce, la finalul lunii ianuarie, Sindicatul UNIO a prezentat o variantă îmbunătăţită a Contractului colectiv de muncă. Modelul de contract înaintat de către Sindicat reprezintă obiectivele organizaţiei, aduce completări în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi este în interesul tuturor angajaţilor UAIC. Documentul poate fi accesat aici. Adoptarea variantei finale a Contractului colectiv de muncă depinde de desfăşurarea negocierilor colective.

01.05.2022 - Program permanenţă sindicală 2022 - click aici.

01.05.2022 - Evoluţia veniturilor salariale din învăţământul superior
Click aici.

15.04.2022 - Contract Colectiv de Muncă 2021
Click aici.

10.12.2020 - Declaraţia universală a drepturilor omului
Click aici.